Link na vkládání údajů Zobrazení údajů z Evidence bajkováníLink na vkládání údajů


pry neodeslan ale: odeslan: Datumy: od: azdo: datod: 2020-01-01 do:2020-07-08
Výběrové kriterium pro zobrazení:
Od: Do:  

Výše jsou uvedeny sumární hodnoty evidovaných tréningů jednotlivých bajkerů za vybrané období.
Kliknutím na jméno přejdete na detailní seznam tréningů příslušného bajkera.