Link na vkládání údajů Zobrazení údajů z Evidence bajkováníLink na vkládání údajů


pry neodeslan ale: odeslan: Datumy: od: azdo: datod: 2018-01-01 do:2018-11-14
Výběrové kriterium pro zobrazení:
Od: Do:  

Výše jsou uvedeny sumární hodnoty evidovaných tréningů jednotlivých bajkerů za vybrané období.
Kliknutím na jméno přejdete na detailní seznam tréningů příslušného bajkera.