BigBajk®

  Margl + Bike + Team
Bajk

Podzim bajkové sezóny aneb hobíkovo ú?tování

Rok od roku jezdím víc. Má to dva d?vody: stá?í a umanutost. Stá?í na m? cht? necht? dopadá a tam, Paw po zadnímkde jsem d?íve urval všechno nadšením a energií, už rad?ji využívám nashromážd?nou fyzi?ku a vyježd?nost. No a umanutý jsem asi po?ádn?. Rok za rokem se chci zlepšovat v závodech, které obrážím v podstat? po?ád ty samé a srovnání je tedy nabíledni.Trocha statistiky

Stá?i i umanutost, tyto faktory dohromady vedly letos k tomu, že jsem absolvoval 20 MTB závod? a k tomu si st?ihnul dva maratóny na b?žkách v rámci zimní p?ípravy. Dále jsem p?es rok nashromáždil 57 švih?. Na dopln?ní je t?eba p?iznat i pro bajka?e potupnou k?ru 26 spinning?.

Podzimní umanutost - hon?ní kilometráže

A ješt? krátce k té umanutosti. Není to jen o závodních výsledcích, je to i o souboji s vlastní pohodlností. P?ed posledním listopadovým víkendem jsem m?l najeto 4855 km. Po?así se sice ochladilo a bylo pod mrakem. Meta 5000 zdolaných kilometr? mi nedala spát.

 Na sobotu jsem si tedy domluvil výlet s bývalým kolegou (a stávajícím p?ítelem) Cyrdou a ná?elníkem Tryskomyší Jarkem. Spole?n? jsme pak vyrazili B?ežanskou roklí sm?r To?ná do Károva. Tam se m?l p?idat Jirka Va?enka. Jenže ten dopoledne ?ezal d?íví a odpoledne cht?l za?ezávat. Vykoupil se proto ?ajem se slivovicí. Takto posiln?ni jsme celkem dávali, já zabíral zvlášt? v kopcích a p?ed setm?ním jsme urazili sympatických 57 (a více) km v terénem i silnicí.

a zase dálnaše trojkaa už to rozjíždímeZvedá se nálada i bajka zase dál2

Ráno v ned?li jsem sd?lil Hance svoji obsesi a ta, když vid?la jak po?ád myslím na p?ekonání p?tilitru, tak rad?ji sbalila Pedra na vycházku a m? nechala jet. Venku bylo cca deset  stup?? a v?trno, p?íprava tedy zabrala n?jaký ?as a já vyrazil krátce p?ed 13 h. Pot?eboval jsem najet 90 km. Vzal jsem silni?ku a vydal se z Bráníku p?es Baran?ák podél Vltavy sm?rem na Zbraslav a Št?chovice.  P?ed Št?chovicemi jsem potkal zajímavý úkaz - silni?á?e singlespeeda - vzadu i vp?edu jenom jeden p?evod a uhán?l si to šviha?ským tempem, že jsem m?l co d?lat, abych ho dojel.

Pod kopcem na Slapy jsem m?l pr?m?rku 29,7. Po t?íkilometrovým stoupání s p?evýšením 200m šla rychlost do háje..  Byl jsem po v?erejším ost?ejším švihu s Jarkem a Cyrilem fakt dost utahaný. Po kopci na Slapy jsem se vyložen? trápil, ale hrnul jsem to dál na Nový Knín. Moc jsem toho taky od rána nesn?dl a sílu jsem proto musel doplnit ve výborné pekárni?ce/cukrárni?ce v Malé Hraštici. Posílen jsem pokra?oval do Nové vsi pod Pleší. Tam jsem se stavil k Petrem. Nebyl doma, tak jsem aspo? o?íhnul jeho (již dlouho) rozestav?nou stavbu – kolauda?ka vypadá zase na jaro:-).

Následoval táhlý sjezd do Mníšku pod Brdy a ješt? táhlejší stoupání na hlavní h?eben Brd. Sjezd do ?evnice m? p?kn? promrazil, ale konec jsem zvládal už rutiné?sky: ?ernošice, Radotín, Braní?ek.

Záv?r – ješt? nekon?íme p?átelé

N?jak jsem si to špatn? propo?ítal, a tak mi i po dojezdu do p?tilitru n?co chybí - blbé 4 kilce. Vypadá to, že v rámci poctivosti budu ,muset ten kousí?ek ješt? ujet. Že by p?íští víkend ve sn?hu a mrazu? Prost? to ješt? letos nem?žu zabalit, zvlášt? když cítím, že fyzi?ka se po p?edchozích pa?bách p?ece jen pomalu vrací.


| Autor: Paw | Vydáno dne 29. 11. 2006 | 783 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server